பிச்சைக்காரனுக்கு பெண் கொடுத்த உணவு !! கடைசியில் வெட்டவெளிச்சமாகிய உண்மை !!

டிக் டாக் தற்போது வளர்ந்து வரும் செயலிகளில் ஒன்று.சொல்லப்போனால் டிக் டாக் உபயோகிக்காத ஆளே இன்று கிடையாது என சொல்லலாம். இன்று டிக்டாக் மூலமாக அதிகமான கொமடிக் காட்சிகள் வெளியாகிக்கொண்டு இருக்கின்றது. இக்காட்சிகள் சிரிக்க வைத்தாலும் சில தருணங்களில் சிந்திக்கவும் வைத்துள்ளது.

குறித்த காட்சியில் பிச்சைக்காரர் ஒருவருக்கு பெண் ஒருவர் உணவளித்துள்ளார். உணவினை சாப்பிட்ட பிச்சைக்காரர் சில கருத்தினை பெண்ணிடம் கூறுகின்றார்.பிறகு நடப்பதை நீங்களே பாருங்க !!

அதற்கு பெண் கொடுத்த பதிலால் பிச்சைக்காரர் குறித்த பெண்ணிடம் நடந்த உண்மைகள் அனைத்தையும் உலறி விடுகின்றார்.நீங்களே பாருங்க இந்த விடீயோவை !!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept