சினிமா செய்திகள்

Latest tamil Cinema news, Tamil Cinema photos, Tamil Actress, Actress gallery, Tamil cinema trailers, tamil cinema teaser,

இம்முறை 16 போட்டியாளர்களும் மக்களுக்கு ஓரளவு அறிமுகம் ஆனவர்களாக இருந்தாலும் வெகு ஜனங்களுக்குத் தெரிய வாய்ப்பில்லை என விமர்சனமும் எழுந்துள்ளது. இருப்பினும் பிக்பாஸ்...