பிரபல நடிகரின் பிறந்தநாள் அன்று மகன் தி டீர் மர ணம்..! – முகநூலில் கண்ணீர் மல்க பதிவிட்ட அவல நிலை..! ஆழ்ந்த சோகத்தில் குடும்பத்தினர்!!

உலகம் முழுதும் கொ ரோ னா வை ரஸ் வே க மாக ப ரவி வருகிறது. இந்தியாவில் அதன் ப ரவ லை த டுக்க கடந்த 5 மாதங்களாக க டு மை யான ஊர டங்கு க டைப்பி டிக்கப்பட்டு வந்தது.

எனினும் பல ரது உ யிர் கள் ப றிக்கப் பட்டு நாளுக்கு நாள் து க்க செ ய்திகள் அ திக ரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் நடிகர் ராஜீவ் நிகம்மின் மகன் தற்போது மர ணம டைந்து ள்ளார்.

ஹிந்தியில் comedy நிகழ்ச்சியில் இருந்து சினிமாவுக்கு வந்தவர் ராஜீவ் நிகம். இவருக்கு நேற்று பிறந்த நாள். இந்நிலையில் அவர் மகன் இ ய ற்கை எ ய் திய செ ய்தியை அவர் தனது முகநூல் பக்கத்தில் ப கிர் ந்து ள்ளார்.

அவர் கூறும்போது “என்ன ஒரு சர்ப்ரைஸ் பரிசு… எனது மகன் இன்று என்னை விட்டு பி ரி ந்து வி ட்டார்… எனது பிறந்த நாள் கேக்கை கூட சாப்பிடாமல்… இதுபோல ஒரு ப ரி சை யாராவது கொடுக்க முடியுமா” என்று க ண் ணீர் ம ல்க கூறியுள்ளார். கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் ராஜிவ்வின் தந்தை மர ணம டை ந்தது கு றிப்பி டத்தக்கது.