திருமண புடவையோடு திருமணத்தன்று பாம்பை பிடித்த பெண் !! வைரலாகும் வீடியோ இதோ !!

பொதுவாக பாம்பு பிடிப்பவர்கள் எப்பொழுது வேண்டுமானலும் வேலை வரலாம். அப்படி திருமணம் செல்வதற்காக சென்ற பாம்பு பிடி பெண் Nirzara Chitti-க்கு அழைப்பு வந்துள்ளது.

இதனால், கட்டின புடவையோடு சென்று ஒரு கையில் லைட் வெளிச்சத்துக்காக போனை வைத்துக்கொண்டு இன்னொரு கையால், அந்த அடங்காத நா க ப் பா ம்பினை சற்று நேரத்தில் தன் புடவையலங்காரமும் ஒப்பானையும் கலையாமல், பிடித்துள்ளார்.

மேலும், பாம்பு பிடிப்பதற்கென்று எந்த ஒரு தனி உபகரணத்தையும் வைத்துக்கொள்ளாத Nirzara Chitti வெறும் கு ச் சி மூலம் அந்த பா ம் பை க ண் பா ர்வையில் படுமாறு வெளிக்கொண்டுவந்துவிட்டு, கையாலேயே அந்த வி ஷ பா ம் பி னை பிடித்து தன் யாரென்று அந்த பா ம் பு க்கு காட்டிவிட்டார்.. இந்த வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.