சற்றுமுன் பிக் பாஸ் பாலாஜி வீட்டில் நடந்த ம ர ண ம் !! க த றி அழுத பாலாஜி !! உ ச் ச க்கட்ட அ தி ர் ச் சியில் ரசிகர்கள் !!

பிக் பாஸ் சீசன் 4 மூலம் பிரபலமான போட்டியாளர் பாலாஜி முருகதாஸ். இவர் இந்தியளவில் பிரபமான மாடல் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

பிக் பாஸ் மூலம் மக்கள் மனதில் இடம்பிடித்து இறுதி போட்டி வரை சென்று இரண்டாம் இடத்தை பிடித்தார் பாலாஜி.

இந்த பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் அவர் தனது வாழ்க்கையில் சோ க கதையை கூறியிருந்தார். இதனால் பார்க்கும் அனைவருக்கும் அவர் மேல் பாசம் ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில் பிக் பாஸ் பாலாஜியின் தந்தை தீ டீ ரெ ன ம ர ண ம டை ந்துள்ளார் என தெரிவித்துள்ளார் பாலாஜி.

இந்த தகவல் தற்போது பாலாஜி முருகதாஸின் ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.